• Google+
  • Facebook
  • Vkontakte
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS

Kobylyanskya Cinema in Chernovtsy

Entertainment | Cinema | Kobylyanskya Cinema
Address: Ukraine, Chernovtsy region, Chernovtsy, O.Kobylanksa street, 14
Phone number: +38050-915-71-66

Kobylyanskya Cinema in Chernovtsy city, Chernovtsy region is located by address O.Kobylanksa street, 14. Feel free to contact Kobylyanskya Cinema by phone number +38050-915-71-66.

Add company