• Google+
  • Facebook
  • Vkontakte
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS

Amadeus Club Hotel in Khmelnitsky region

Travel | Hotels | Amadeus Club Hotel
Address: Ukraine, Khmelnitsky region, Kamenets-Podolski, Starobulvarnaya street, 2
Phone number: +380 (3849) 9-16-35

Amadeus Club Hotel in Khmelnitsky region is located by address Kamenets-Podolski, Starobulvarnaya street, 2. Feel free to contact Amadeus Club Hotel by phone number +380 (3849) 9-16-35.

Add company